Tidskrift för Folkets Rättigheter ges ut som medlemstidning från 1977 av Föreningen FiB-juristerna. Föregångaren hette FiB-juristbladet.

Redaktionens adress: Osbyringen 22, 163 73 Spånga tel 08-246004.
Epost till redaktören.

Föreningen FiB-juristerna bildades 1972 och står öppen för envar som omfattar föreningens tre paroller:

Försvar för yttrande- och tryckfriheten
Juridisk hjälp - för folkets rättigheter
Antiimperialism

Ordförande i föreningen är Erik Göthe
Medlemsavgift från verksamhetsåret 2016-17 är 300 kr (100 kr för studerande). Pg konto nr 930909-7. Samma konto används för betalningar till tidskriften.

Innehållet i publicerat material står varje författare för och motsvarar inte nödvändigtvis föreningens allmänna uppfattningar. Artiklar kan återges endast med tillstånd från författaren, vilket som regel kan fås genom redaktionen.

Tidskrift för Folkets Rättigheter på papper utkom med fyra nr/år 1977-1988 och 1993-2007. Från 2008 är utgivning av pappersupplagan ersatt av nättidningen www.tffr.org

 

Gamla pappershäften finns att köpa
De flesta pappershäften 1978-1988 och 1993-2007 finns att köpa. Ett häfte 10 kr inkl. porto. Beställer du fler än ett häfte, sänker vi priset betydligt och lägger till portot. Välj vad Du önskar i Arkivet på menyn. Du betalar mot faktura. Skriv tydligt namn och adress i brev eller epost till redaktören.

Stadgar för föreningen >>>

ARBETARRÖRELSENS ARKIV bevarar material från föreningens tidigare verksamhet och presenterar föreningen på sin hemsida >>>

En längre presentation av föreningen finns på Wikipedia >>>